Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ ông Nguyễn Văn Quân, bà Nguyễn Thị Biển tại khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

27/05/2020 15:29 Số lượt xem: 105

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Quân tại thửa đất số 96, tờ bản đồ số 30, diện tích 723,0 m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 200,0 m2; Đất trồng cây lâu năm: 523,0 m2; thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Lâu dài (Ngày 13/5/2019, UBND thành phố Bắc Ninh đính chính thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 26/12/2046); địa chỉ thửa đất: thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh (nay là khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh; số phát hành BH 873240, số vào sổ cấp GCN CH 00599 được UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 16/9/2011

Chi tiết file đính kèm: 340/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục