Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Thu tại phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

18/11/2020 09:11 Số lượt xem: 265

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành GCN: CH089607, số vào sổ cấp GCN CS0708 tại thửa đất số 258, tờ bản đồ số 40, diện tích 90,0 m2; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: xã Hòa Long (nay là phường Hòa Long), thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 12/4/2017. Trên giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất hiện nay chủ sử dụng đất là bà Phạm Thị Thu (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh xác nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp - do nhận tặng cho quyền sử dụng đất)

Chi tiết file đính kèm: 708/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục