Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trần Ngọc Giu và bà Nguyễn Thị Bích Liên tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

26/02/2021 09:14 Số lượt xem: 134

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp: số phát hành GCN: BC 493876, số vào sổ cấp GCN CH 000011 tại thửa đất số 120, tờ bản đồ số 06P, diện tích 203,0 m2 (nay là thửa đất số 06, tờ bản đồ số 28, diện tích 203,0 m2) mục đích sử dụng đất: ONT, thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: thôn Tư Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du cấp ngày 14/01/2011. Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hiện nay chủ sử dụng đất là ông Trần Ngọc Giu và bà Nguyễn Thị Bích Liên được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Du xác nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp - do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chi tiết file đính kèm: 83/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục