Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đỗ Văn Quý, bà Nguyễn Thị Thúy, tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

22/07/2019 14:05 Số lượt xem: 305

Thu hồi 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đỗ Văn Quý, bà Nguyễn Thị Thúy tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 9, diện tích 127,2m2; mục đích sử dụng đất: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng đất: đến tháng 10/2063; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: địa chỉ thửa đất: Đồng Khô, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Số phát hành Giấy chứng nhận BH 721663; Số vào sổ cấp GCN CS 02192 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp  ngày 14/7/2015.

Chi tiết file đính kèm: 451/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục