Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ bà Phạm Thị Hiền, ông Trần Đức Tiến tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

27/05/2020 15:20 Số lượt xem: 84

Thu hồi 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Hộ bà Phạm Thị Hiền, ông Trần Đức Tiến tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 27, diện tích 370,5 m2, mục đích sử dụng: Đất cụm công nghiệp; thời hạn sử dụng đất: Đến tháng 8/2052; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; địa chỉ thửa đất: Cụm công nghiệp sản xuất thép Châu Khê, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; số phát hành GCN: CQ 432592; số vào sổ cấp GCN: CS 07998 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 20/03/2020.

Chi tiết file đính kèm: 337/QĐ-STNMT

Các bài viết cùng chuyên mục