Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh phối hợp với Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp sạch.

06/09/2017 15:54 Số lượt xem: 3443

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh với Hội làm vườn tỉnh giai đoạn 2016- 2020. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cho các đối tượng là hội viên Hội làm vườn về bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội làm vườn tỉnh tổ chức triển khai chương trình tập huấn môi trường tới các đối tượng là hội viên, chủ trang trại trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.  

Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 29/8/2017, các báo cáo viên của Chi cục Bảo vệ Môi trường Bắc Ninh đã triển khai được 04 lớp tập huấn với 02 nhóm chuyên đề gồm: Các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác phân loại và thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Số lượng mỗi lớp tập huấn từ 100 đến 150 người và kết quả đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất nhiệt tình từ các đại biểu tham dự./.

Một số hình ảnh buổi tập huấn: 

Đàm Ngân