Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh tổ chức Chương trình trồng cây hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 05.6.2019.

05/06/2019 09:45 Số lượt xem: 415

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sự nhất trí của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; để tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng tỉnh Bắc Ninh hiện đại, thân thiện với môi trường với chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Canon Việt Nam tổ chức Chương trình trồng cây hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2019 tại khu xử lý chất thải rắn tập trung của tỉnh, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Dự và phát biểu hưởng ứng Chương trình trồng cây có đồng chí Nguyễn Đại Đồng - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các đồng chí lãnh đạo Chi cục Môi trường, Phòng TN&MT huyện Quế Võ, các ban, ngành, đoàn thể xã Phù Lãng, phòng Môi trường của Công ty TNHH Canon Việt Nam và hơn 100 cán bộ Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hùng Phát, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến, Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Bình Nguyên.

Phát biểu tại Chương trình trồng cây hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 05.6.2019, đồng chí Nguyễn Đại Đồng – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái, tác dụng to lớn của cây xanh tới sức khỏe và cuộc sống của người dân nhằm kêu gọi tất cả các doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường không khí ở tất cả các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Nguyễn Đại Đồng – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Chương trình trồng cây

Ông Komatsu Hirokazu – Giám đốc Bộ phận Môi trường và Thiết bị Công ty TNHH Canon Việt Nam phát biểu hưởng ứng

Nhân dịp hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 05.6.2019, Công ty TNHH Canon Việt Nam đã trao tặng huyện Quế Võ khoảng 3.000 cây xanh để trồng xung quanh Khu xử lý chất thải xã Phù Lãng.

Sau Chương trình phát động hưởng ứng, các đại biểu và cán bộ Công ty TNHH Công ty TNHH Canon Việt Nam, công nhân, lao động của Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hùng Phát, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến, Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Bình Nguyên cùng tham gia vào các hoạt động trồng cây hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 05.6.2019.

Một số hình ảnh của hoạt động trồng cây hưởng ứng:

Đàm Ngân