Tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

19/06/2018 09:55 Số lượt xem: 349

(BNP) - Tại văn bản số 1958/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tiếp tục tăng cường tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo về chất lượng, tiến độ, tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
Thường xuyên rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý, tham mưu ban hành để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật theo quy định.
 
Riêng đối với các văn bản có nội dung không phù hợp (theo kết luận tại buổi kiểm tra của Đoàn Công tác liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh xử lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn