Tăng cường quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

28/09/2018 11:31 Số lượt xem: 379

(BNP) – Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 328/UBND-NN.TN về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ xem xét cấp mới, cấp lại Giấy xác nhận đối với đơn vị nhập khẩu sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên liệu sản xuất khi chứng minh được nhu cầu, năng lực sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện công bố Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu theo thẩm quyền trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia.

Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tăng cường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; đồng thời phối hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các làng nghề tái chế phế liệu; cương quyết đình chỉ, không cho phép hoạt động đối với các làng nghề tái chế gây ô nhiễm môi trường; ngăn chặn việc đưa phế liệu nhập khẩu vào các cơ sở tái chế, sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại các làng nghề; xử lý nghiêm đối với các cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.