Tăng tính nghiêm minh trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất

16/08/2019 09:46 Số lượt xem: 302

Trước tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, kinh tế phát triển sôi động thì việc sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất đang là vấn đề cấp thiết đối với thị xã Từ Sơn. Làm thế nào để hạn chế vi phạm đất đai, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, sử dụng đất lãng phí, sai mục đích, rất cần sự quản lý chặt chẽ, bảo đảm tính nghiêm minh, thực hiện đúng Luật Đất đai của ngành chức năng và người dân.

Tổng diện tích đất tự nhiên của thị xã Từ Sơn là 6,108.87 ha. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2020 sẽ ưu tiên cho đầu tư phát triển hạ tầng, thương mại dịch vụ và công nghiệp, giảm diện tích đất nông nghiệp. Nếu như năm 2015, diện tích đất nông nghiệp chiếm 48,90% tổng diện tích đất tự nhiên (2,987,32 ha) thì đến năm 2020, điều chỉnh giảm xuống còn 33,19% (2,027.62 ha). Diện tích đất phi nông nghiệp từ 51,09% (3.120,86 ha), tăng lên 66,81% (4,081.25 ha). Trong đó, diện tích đất giành cho phát triển hạ tầng chiếm 22,07% (1,348.15 ha), đất khu công nghiệp 663.19 ha, chiếm 10,86%... 
Để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm đất đai, thị xã Từ Sơn yêu cầu đơn vị chức năng, các xã, phường tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch ở các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất để thống nhất cao với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩm quyền, đúng quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. 
Từ đầu năm đến nay, thị xã thông báo thu hồi đất 12 dự án, tổng diện tích 35,37 ha. Ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 11 dự án, diện tích 16,86 ha của 500 hộ dân có đất bị thu hồi. Thực hiện xong giải phóng mặt bằng 9/11 dự án, tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án đã thu hồi đất từ những năm trước. Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh giao đất thực hiện dự án đầu tư đối với 4 dự án giải phóng mặt bằng xong. Đang lập hồ sơ giao đất tái định cư đối với 4 hộ dân bị thu hồi đất ở. Công tác giao đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; xác định giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy định của Luật Đất đai, giảm phiền hà, sách nhiễu và ít để xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. 

 

Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển  bền vững (ảnh: làng quê xã Tam Sơn).


Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã cho biết: Nhìn chung, công tác thu hồi đất, thực hiện giải phóng mặt bằng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đấu giá đất tại địa bàn thị xã Từ Sơn vẫn đạt kết quả thấp. Nguyên nhân do một bộ phận người dân chưa chấp nhận mức giá bồi thường, hỗ trợ; nhiều thửa đất có nguồn gốc phức tạp, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, nên công tác lập hồ sơ, thẩm tra hồ sơ chưa bảo đảm, dẫn đến hồ sơ phải lập lại và trả hồ sơ nhiều lần, tranh chấp đất đai diễn biến phức tạp, khó giải quyết. Phòng tham mưu cho Thị xã một mặt siết chặt công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất, hạn chế tình trạng vi phạm mới phát sinh. Mặt khác, thành lập Ban chỉ đạo giải quyết, xử lý vi phạm lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, giao đất, cho thuê đất, bán đất trái thẩm quyền. 
Kết quả rà soát cho thấy, trong tổng số 424 trường hợp vi phạm đất đai, Ban chỉ đạo tổ chức tháo dỡ, giải tỏa được 102 trường hợp vi phạm. Các trường hợp còn lại, Ban đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ, nếu cố tình không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế, nhằm lập lại trật tự về sử dụng đất đai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, Thị xã cũng có chính sách đầu tư thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và chuyển đổi cây trồng hợp lý. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, ưu tiên đối với địa phương có đất nông nghiệp bị chuyển đổi sang diện tích đất phi nông nghiệp nhiều.
Thị xã Từ Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh các dự án đầu tư. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện giao đất, thu hồi đất, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tranh chấp đất đai, nhằm phát huy lợi thế tiềm năng đất đai để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển bền vững.

 
Bài, ảnh: Hoài Anh
Nguồn: Theo baobacninh.com.vn