Tạo thói quen phân loại rác thải từ hộ gia đình

31/07/2019 11:01 Số lượt xem: 267

Phân loại rác thải từ hộ gia đình (tại nguồn) góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Đây còn là hình thức nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, vì vậy cần tạo thói quen tốt trong phân loại rác thải ở từng hộ gia đình, góp phần giữ gìn môi trường sống trong lành và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Rác thải tại nguồn được phân thành 3 loại gồm: chất thải rắn có thể đốt, rác tái chế có thể tạo phân bón và chất thải rắn chôn lấp, được để riêng vào 3 thùng đựng rác, tạo thuận lợi cho tổ vệ sinh thu gom, xử lý. Việc phân loại này sẽ giúp lựa chọn hình thức xử lý rác hữu cơ phù hợp, có thể đào hố chôn lấp hoặc tận dụng thùng phi, ang chứa cũ có nắp đậy để chứa rác thải hữu cơ  rồi xử lý thành phân bón, rất hiệu quả đối với cây trồng, giảm đáng kể lượng rác phát sinh từ hộ gia đình. Chính từ hiệu quả ấy, UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời ban hành Kế hoạch triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình giai đoạn 2019 - 2022. Mục tiêu của Đề án là nhằm giải quyết đồng bộ, cơ bản vấn đề phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ từ hộ gia đình, giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, tạo điều kiện cho việc thu gom và xử lý chất thải rắn vô cơ được thuận lợi.
Trước mắt sẽ có 4 thôn thuộc 2 xã lựa chọn làm thí điểm là thôn Hoài Thượng, thôn Chè, xã Liên Bão (Tiên Du); thôn Kim Thoa, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao (Lương Tài). Từ mô hình này sẽ nhân rộng ở các gia đình nông thôn và tiến tới thực hiện ở 100% số hộ nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng hướng đến việc giảm thiểu khoảng 90% ô nhiễm môi trường tại các bãi rác thải tập trung; 50% lượng chất thải rắn tại các bãi rác thải tập trung sau thu gom; một lượng rác không nhỏ sẽ tái chế thành nguyên liệu hữu cơ sạch tại chỗ để chăm sóc cây trồng. Chị Phạm Thị Ngọc, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Liên Bão cho biết: Hội đã tổ chức 2 lớp tập huấn phân loại rác thải hữu cơ tại nguồn đến tất cả các hộ gia đình trên địa bàn xã. Đồng thời đến từng nhà vận động, tuyên truyền và phân tích tác hại cũng như lợi ích của từng loại rác để mọi người hiểu và làm theo... Hội còn lồng ghép việc thực hiện mô hình với các phòng trào khác như: vận động chị em tham gia tổng vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm, làm sạch ruộng đồng… Nhờ sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, sự vào cuộc, triển khai đồng bộ các bước của ngành chức năng, hy vọng trong năm 2019 này, phân loại rác tại hộ gia đình sẽ trở thành thói quen, nét đẹp trong sinh hoạt hàng ngày ở mỗi gia đình nông thôn trong xã.
Từ năm 2015, việc phân loại rác thải tại nguồn đã được thực hiện thí điểm ở 2 đơn vị xã Cao Đức (Gia Bình) và phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh). Tuy nhiên, đến nay, kết quả chưa thực sự khả quan, do thói quen cũ, vứt rác chung một túi, hoặc 1 thùng đã tồn tại từ lâu, nên việc hình thành thói quen mới không hề dễ dàng. Để giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn, Kế hoạch triển khai Đề án của tỉnh đã phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, quyết tâm vào cuộc thực hiện thành công mục tiêu trên. Giải pháp đặt ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phân tích giúp người dân nhận thức rõ lợi ích thụ hưởng môi trường sạch, tận dụng tái chế thành phân bón và trách nhiệm của mỗi người trong phân loại rác tại nguồn. Tổ chức tập huấn cho các tuyên truyền viên, hướng dẫn viên về phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình và tập huấn, hướng dẫn các hộ gia đình triển khai thực hiện. Hỗ trợ kinh phí để mua chế phẩm vi sinh, dụng cụ đựng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt quá trình thực hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 
Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn là việc làm cần thiết trong chiến lược hành động vì môi trường sạch của tỉnh. Mỗi người dân phải coi đó là nếp sinh hoạt hàng ngày trong gia đình, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, đem lại lợi ích kinh tế và bảo đảm sự trong lành của môi trường sống.

 
Hoài Anh
Nguồn: Theo baobacninh.com.vn
Các bài viết mới nhất