Tập huấn công tác quản lý môi trường

14/08/2019 08:21 Số lượt xem: 207

Trong 2 ngày 8 và 9-8, sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn công tác quản lý môi trường cho cán bộ làm công tác môi trường tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp VSIP, Đại Đồng- Hoàn Sơn và khu công nghiệp Yên Phong.

Gần 300 cán bộ làm công tác môi trường ở 3 khu công nghiệp được phổ biến, hướng dẫn Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 13-5-2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của 4 Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường; sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24-4-2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu; sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Các cán bộ quản lý môi trường tham dự tập huấn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề về đánh giá tác động môi trường; vấn đề quản lý nước thải, khí thải và quản lý chất thải... Từ đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý môi trường trong các khu công nghiệp, hướng đến sản xuất công nghiệp sạch, không ô nhiễm.

Hoài Lan
Nguồn: Theo baobacninh.com.vn