Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

22/06/2020 08:22 Số lượt xem: 274

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị định số 154 của Chính phủ, công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao ý thức của doanh nghiệp và người dân về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sự chung tay tháo gỡ từ phía cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp.

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách kiểm tra hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tại Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Viglacera (KCN Tiên Sơn).

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh vừa thành lập Đoàn khảo sát tiến hành khảo sát tình hình thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tại 5 đơn vị, gồm: Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vigracera (KCN Tiên Sơn), Công ty Cổ phần Khai Sơn (KCN Thuận Thành 3), Công ty Cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn), Nhà máy xử lý nước thải thị xã Từ Sơn và Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh. Nội dung khảo sát tập trung vào việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được quy định tại Nghị định số 154 của Chính phủ; quy trình thu gom, xử lý nước thải, nhất là nước thải công nghiệp; làm rõ những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân; đồng thời tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các đơn vị được khảo sát.

Qua khảo sát cho thấy, các đơn vị thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải qua hình thức thu phí xử lý nước thải đối với các doanh nghiệp và người dân. Nước thải công nghiệp của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn và Thuận Thành 3 và nước thải sinh hoạt của người dân tại thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn được các đơn vị thu gom và xử lý theo đúng quy trình công nghệ. Các đơn vị lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đo lường chất lượng nước thải đã qua xử lý, thường xuyên báo chỉ số nước đã được xử lý với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh) trước khi xả ra môi trường. Vì vậy, chất lượng nước thải sau xử lý của các đơn vị luôn đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT. Các đơn vị thực hiện nghiêm việc kê khai, nộp đầy đủ và đúng hạn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của các đơn vị còn nhiều khó khăn như: Một số doanh nghiệp trong KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn không ký hợp đồng với các đơn vị xử lý nước thải nhưng vẫn đấu nối, xả thải vào hệ thống nước thải của khu công nghiệp; một số doanh nghiệp ở KCN Tiên Sơn tiến hành khai thác trái phép nước ngầm nhằm giảm mức phí đóng xử lý nước thải; 20 hộ dân thuộc khu Viêm Xá, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh từ năm 2013 đến nay không thực hiện nộp phí thoát và xử lý nước thải; công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư mở rộng nhà máy xử lý nước thải của Công ty Khai Sơn gặp khó khăn do một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù;…
Bà Dương Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cho biết: Qua khảo sát, Ban có nhiều kiến nghị, đề xuất đối với các ngành chức năng và các đơn vị được khảo sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những doanh nghiệp không được cấp phép nhưng vẫn tiến hành khai thác nước ngầm; có chế tài xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp không ký hợp đồng với các đơn vị xử lý nước thải nhưng vẫn đấu nối, xả thải vào hệ thống nước thải của các khu công nghiệp; xem xét nâng mức trích lại sau khi nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh; thường xuyên kiểm tra các nguồn xả thải vào kênh tưới tiêu gần các khu công nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý những doanh nghiệp vi phạm; chỉ đạo UBND thành phố Bắc Ninh và phường Hòa Long có biện pháp giải quyết việc 20 hộ dân ở khu Viêm Xá không thực hiện nộp phí thoát và xử lý nước thải. Đối với 5 đơn vị được khảo sát thời gian tới cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tới các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, nhất là đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; thường xuyên cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị để đáp ứng tốt việc thu gom, xử lý nước thải; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát tốt chất lượng nguồn nước đã xử lý trước khi xả thải ra các công trình thủy lợi; thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn