Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

10/01/2019 08:35 Số lượt xem: 242

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2019, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

(Đ/c Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các đơn vị)

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã trong toàn tỉnh.

Năm 2018, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương, các bộ ngành, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vững chắc là cực tăng trưởng của vùng Bắc bộ và cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đứng thứ 7 toàn quốc; sản xuất công nghiệp khẳng định vững chắc là động lực tăng trưởng của tỉnh, đứng thứ nhất toàn quốc; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động ngoại thương phát triển mạnh, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 toàn quốc; thu ngân sách nhà nước tăng nhanh, vượt 15,6% dự toán năm, đứng thứ 9 toàn quốc; tập trung cao cho công tác quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được Thủ tướng phê duyệt; thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I; thị xã Từ Sơn là đô thị loại 3; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính thực hiện mạnh mẽ, kết nối, đồng bộ, công khai; quyết liệt sắp xếp, tinh gọn hiệu quả bộ máy chính quyền; các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện; an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%; thiết chế văn hóa thể thao khu công nghiệp được quan tâm; công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm chuyển biến rõ nét; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng – quân sự địa phương, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Bằng khen cho Đảng bộ huyện Tiên Du và Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. UBND tỉnh trao Bằng công nhận cho 16 xã đạt chuẩn NTM năm 2018; Cờ thi đua cho 41 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Năm 2019, trước những khó khăn của tình hình thế giới, trong nước đã được chỉ ra; tỉnh Bắc Ninh dự báo còn gặp một số khó khăn về kinh tế phát triển chưa thực sự bền vững, phụ thuộc chủ yếu vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cùng với các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng không còn là yếu tố quyết định đang là những thách thức, rào cản đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Bắc Ninh đặt ra mục tiêu là: “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh và bền vững; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; quan tâm tới nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, phát triển kinh tế làng nghề; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện có hiệu quả các chương trình nâng cấp, phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, sớm hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng của thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, tập trung xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Với các chỉ tiêu chủ yếu là: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 7% - 8%; Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 8.950 tỷ đồng; công nghiệp 1.232.500 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu 33 tỷ USD; Thu ngân sách Nhà nước 27.397 tỷ đồng; Có thêm 7 xã và 2 huyện Thuận Thành, Lương Tài được công nhận nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm, còn 1,6%; 100% các xã, phường, thị trấn tại huyện Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn xây dựng lò đốt rác ở khu dân cư tập trung; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Phát triển đô thị lõi thành phố Bắc Ninh đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương; sắp xếp tinh giản bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng đầu tư các công trình trọng điểm; thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo hoàn thành xây dựng nông thôn mới gắn với giải quyết ô nhiễm môi trường, xây dựng đô thị văn minh; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp và thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh phải tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Thực hiện Kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, tập trung chỉ đạo 03 lĩnh vực có nhiều bức xúc và thực hiện 5 giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực. Đặc biệt, mỗi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao trách nhiệm quyết tâm triển khai các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ môi trường để môi trường sống của Bắc Ninh sạch hơn, an toàn hơn. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành kinh tế để tăng trưởng đạt tốc độ theo kịch bản đã xây dựng. Tiếp tục triển khai các bước xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; xây dựng chính quyền điện tử thành phố thông minh. Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là đô thị, giao thông và cung cấp đủ điện, nước cho sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh. Cải thiện môi trường đầu tư để tiếp tục thu hút chọn lọc các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân. Tăng cường đối thoại, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tập trung nguồn lực cho các địa phương để có thêm 07 xã và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội: nâng mức trợ cấp xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có công. Quyết liệt cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Các ngành, các cấp tăng cường giải quyết đơn thư của nhân dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong thời gian tới không chỉ là phát huy những thành quả đã đạt được mà còn là xây dựng tầm nhìn dài hạn trên nền tảng tạo dựng những nhân tố mới, phát huy tối đa tiềm năng, tận dụng tốt cơ hội để phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

Với khí thế mới, tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề, nền tảng cho giai đoạn sau, góp phần quan trọng xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, có thể coi là nhịp “tăng tốc” cuối cùng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mình một cách phù hợp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 423/KL-TU ngày 03/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh“về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2018. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2019”; Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Nguồn: Theo skhdt.bacninh.gov.vn