Toàn tỉnh cấp hơn 7.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

14/06/2019 09:30 Số lượt xem: 298

(BNP) - Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong 06 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã cấp 7.399 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình.

Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể, cấp 2.638 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, trong đó, tổ chức 2.102 giấy, hộ gia đình, cá nhân 536 giấy; cấp mới, cấp đổi, cấp lại do biến động đất đai 4.761 giấy, trong đó, tổ chức 310 giấy, hộ gia đình, cá nhân 4.451 giấy.
 
Ngoài ra, chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận đã cấp cho 5.569 trường hợp, trong đó, tổ chức 35 trường hợp, hộ gia đình, cá nhân 5.534 trường hợp. Đăng ký biện pháp bảo đảm cho 12.705 trường hợp, trong đó, tổ chức 196 trường hợp, hộ gia đình, cá nhân 12.509 trường hợp. Xác định điều kiện chuyển nhượng quyển sử dụng đất cho các tổ chức khi thực hiện 6 dự án với 273 lô đất ở.
S.T
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn