Triển khai chương trình phối hợp công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025

19/01/2021 08:16 Số lượt xem: 241

Chiều 12-1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020 và Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, toàn quốc xây dựng mới, duy trì và nhân rộng hơn 40.600 mô hình điểm bảo vệ môi trường (BVMT), tiêu biểu là các mô hình: Khu dân cư tự quản BVMT gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo bền vững và BVMT”... Công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu đạt được nhiều kết quả thiết thực. Từ việc nâng cao nhận nhức của nhân dân trong BVMT, công tác xây dựng mô hình điểm ở cộng đồng dân cư mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng ý thức trách nhiệm, sống thân thiện, hài hòa với môi trường, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; góp phần hình thành thói quen, trách nhiệm giám sát và tự giám sát thực hiện các quy định BVMT tại cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, tập trung các nội dung: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt các quy định về BVMT, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.... Xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư tham gia BVMT ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn
Các bài viết mới nhất