Triển khai ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

18/03/2019 10:58 Số lượt xem: 544

Tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc (LHQ) về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro, Braxin, từ ngày 3 đến 14/6/1992, LHQ đã ra nghị quyết lấy ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993. Hằng năm, LHQ lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày Nước thế giới để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước và tài nguyên nước.

Thực hiện công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 740/UBND-NN.TN ngày 6/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 11/3/2019 về việc tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó đề nghị các cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện phát các bản tin, bài viết về ngày Nước thế giới 2019, UBND các huyện triển khai các hoạt động cụ thể để hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019 như treo băng rôn tại trụ sở UBND huyện và một số tuyến phố chính; chỉ đạo UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường treo băng rôn tại công sở, thời gian từ ngày 19/3/2019 đến 22/3/2019 với một số khẩu hiệu cho ngày Nước thế giới 2019: i) Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau; ii) Nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng có cơ hội sử dụng nước sạch; iii) Sử dụng hợp lý tài nguyên nước để phát triển bền vững; iv) Giữ sạch nguồn nước vì sức khỏe cộng động…

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm, hành động của các cấp, các ngành, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà khoa học và mọi người dân thuộc các tầng lớp trong xã hội đang sinh sống trên địa bàn về tầm quan trọng của việc tất cả mọi người đều phải được tiếp cận nguồn nước sử dụng an toàn, hiệu quả, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững và đảm bảo an ninh nguồn nước.

Năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Thuận Thành tổ chức lễ mít tinh của tỉnh Bắc Ninh hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019 tại huyện Thuận Thành nhằm nâng cao trách nhiệm của Chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và của mọi công dân trong công việc quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn.

Một số hình ảnh tuyên truyền ngày nước thế giới 2019:

 

 

 

 

Trương Thị Hồng Hạnh