Từ ngày 01/6, Sở TN&MT thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử một số lĩnh vực

03/06/2020 14:17 Số lượt xem: 296

(BNP) - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành văn bản số 732/STNMT-VP thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy.

Việc gửi, nhận văn bản điện tử góp phần tiết kiện thời gian, chi phí.

Theo đó, từ ngày 01/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị gồm: thư mời, giấy mời, giấy triệu tập họp, tài liệu phục vụ họp; lịch công tác, đăng ký lịch làm việc; tài liệu, văn bản tham gia ý kiến, góp ý; các bản sao gửi văn bản; các văn bản quy phạm pháp luật gửi chung để biết, để phổ biến; Báo cáo số liệu thống kê, tổng hợp; các văn bản hành chính trao đổi công việc…

Đối với các văn bản điện tử gửi, nhận trong phạm vi nội bộ gồm: văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; giấy mời họp nội bộ, tài liệu phục vụ họp; lịch công tác, các chương trình, kế hoạch; giấy ủy quyền gửi báo cáo lãnh đạo cấp trên khi vắng mặt ở cơ quan; thông báo chung của cơ quan, đơn vị…

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật; văn bản, hồ sơ, tài liệu trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; các văn bản, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn theo quy định hiện hành; văn bản hành chính giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh với nhau; giữa UBND cấp huyện với các Sở, ban, ngành của tỉnh; giữa UBND cấp xã với các UBND cấp huyện thì thực hiện gửi, nhận đồng thời bản điện tử và bản giấy.

Việc gửi, nhận văn bản điện tử góp phần giảm chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan Nhà nước, đồng thời, làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ và giúp nâng cao năng suất, chất lượng của các cơ quan Nhà nước.

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn