Từ ngày 8/2/2021, người dân có thể làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ theo nhu cầu

08/02/2021 10:59 Số lượt xem: 432

(BNP) - Đây là một trong những nội dung mới tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Chi nhánh Văn phòng đất đai thành phố Bắc Ninh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công.

Theo Nghị định, ngoài Văn phòng đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng đất đai được quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ. Trường hợp thực hiện theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận.

Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa, trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang bị thế chấp tại ngân hàng, thì người sử dụng đất phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Sổ đỏ đã cấp để làm thủ tục cấp Sổ đỏ mới.

Việc trao Sổ đỏ được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng. Trong đó, người sử dụng đất ký, nhận Sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Sổ đỏ cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Sổ đỏ trong trường hợp: theo bản án, quyết định của Tòa án; kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra; thông báo của người sử dụng đất, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ tại thời điểm thu hồi Sổ đỏ.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; điều kiện được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất…

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021.

 
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn
Các bài viết mới nhất