UBND tỉnh đánh giá Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

26/07/2019 08:09 Số lượt xem: 219

Ngày 23-7, UBND tỉnh tổ chức đánh giá Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

6 tháng đầu năm, Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu hoàn thành một số chỉ tiêu: Cơ sở sản xuất xây mới có công nghệ sạch hoặc thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo đảm tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; 100% các đô thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải đô thị; 100% chất thải bệnh viện được thu gom, xử lý; 90% cơ sở sử dụng hóa chất độc hại đã xây dựng được các biện pháp phòng ngừa; 90% dân số được sử dụng nước sạch.

Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa đạt mục tiêu đặt ra (mục tiêu 90%, xử lý đạt 74%); chưa xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cải tạo môi trường nước; mức độ ô nhiễm vẫn có xu hướng gia tăng ở các chỉ tiêu COD, BOD5, vượt cao nhất lên đến 11,9 và 15,8 lần.

Để bảo vệ chất lượng nguồn nước sông Cầu, 6 tháng cuối năm, tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, túi nilon, xây dựng lò đốt rác công suất nhỏ trên địa bàn một số huyện, thị xã; triển khai các Chương trình, Đề án bảo vệ môi trường đã được tỉnh thông qua; duy trì hoạt động quan trắc nước mặt tự động trên hệ thống các sông, kênh mương để theo dõi, giám sát chất lượng nước; triển khai một số dự án xử lý ô nhiễm môi trường như Dự án xử lý nước thải làng nghề sản xuất giấy Phong Khê, dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại huyện Quế Võ, Thuận Thành, Lương Tài và kế hoạch phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh: Công tác bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề được Bắc Ninh đặc biệt quan tâm, chú trọng, triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019- 2025, quyết tâm hành động vì môi trường sạch.

Hoài Lan
Nguồn: Theo baobacninh.com.vn
Các bài viết mới nhất