UBND tỉnh đánh giá kết quả giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm

22/01/2018 15:34 Số lượt xem: 3566

(BNP) - Sáng 19/1, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp bàn đánh giá kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 331-TB/TU ngày 16/8/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành chức năng và thành phố Bắc Ninh.
 
Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 29/3/2017, UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch “Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất bún tại phường Khắc Niệm”. Đến nay, đã có 148/209 hộ sản xuất bún, hộ chăn nuôi xây dựng bể biogas, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường; hệ thống cống thu gom và thoát nước trên địa bàn phường đã được cải tạo, sửa chữa một phần. UBND phường Khắc Niệm đã tiến hành nạo vét kênh tiêu 4 xã, khơi thông dòng chảy.
 
Hiện nay, UBND thành phố đang tiếp tục xem xét, lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề bún Khắc Niệm theo hình thức BT. Tuy nhiên vẫn chưa lựa chọn được phương án xử lý lâu dài đối với tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng bún Khắc Niệm.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phê bình UBND thành phố Bắc Ninh, UBND phường Khắc Niệm không thực hiện nghiêm túc kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, chưa lựa chọn được phương án xử lý lâu dài, sự phối hợp giữa các Sở, ngành chức năng còn hạn chế.
 
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố Bắc Ninh khẩn trương lựa chọn phương án xử lý lâu dài và có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/1/2018. UBND phường Khắc Niệm tổ chức họp bàn với các hộ sản xuất bún, hộ chăn nuôi để tuyên truyền rõ quan điểm, chủ trương ai gây ô nhiễm phải tự bỏ tiền ra khắc phục; tiến hành vệ sinh sạch sẽ, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy. Đồng thời, yêu cầu các hộ 
sản xuất bún, hộ chăn nuôi còn lại xây dựng bể biogas, trường hợp không thực hiện, xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường sẽ tiến hành chấm dứt hoạt động.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá hiệu quả công trình cải tạo, vận hành lại hệ thống xử lý nước thải cũ do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thiết kế; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, lựa chọn hình thức đầu tư xây dựng Khu xử lý nước thải tập trung đảm bảo tính hiệu quả cao nhất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26/1/2018.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc theo mốc thời gian đề ra, sẽ bị phê bình công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn