UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2019

18/01/2019 10:04 Số lượt xem: 305

(BNP) – Sáng 17/1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2019. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Mở đầu phiên họp, Giám đốc Sở Y tế trình bày Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 – 2025”. Mục tiêu của Đề án nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, 100% Trung tâm y tế huyện trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện được tối thiểu 60% danh mục kỹ thuật của tuyến huyện; 100% Trạm y tế triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 100% các Trạm y tế thực hiện được tối thiểu 85% danh mục kỹ thuật của tuyến xã…

 

Giám đốc Sở Y tế trình bày tại phiên họp.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Đề án; đồng ý chủ trương xây dựng mới Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, nâng cấp các Trung tâm Y tế các huyện theo lộ trình và đầu tư trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đáp ứng các hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, về nguồn kinh phí cần tính đến phương án sử dụng cả nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa, tăng cường các dịch vụ y tế theo hướng xã hội hóa. Giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế tính toán số lượng biên chế cho hợp lý.

Phiên họp cũng thảo luận và thông qua Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành; mức tặng quà cho các Câu lạc bộ Quan họ trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tại phiên họp.

Theo Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành; mức tặng quà cho các Câu lạc bộ Quan họ trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh; các làng Quan họ gốc trên địa bàn sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/năm/lần; làng Quan họ thực hành được hỗ trợ 20 triệu đồng/năm/lần; Câu lạc bộ Quan họ trong và ngoài tỉnh được hỗ trợ 20 triệu đồng/năm/lần (nếu lãnh đạo tỉnh đến thăm). Việc hỗ trợ trên nhằm động viên, khích lệ các Làng Quan họ, Câu lạc bộ Quan họ tiếp tục đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” của Chính phủ, mỗi năm tỉnh sẽ tổ chức khoảng 16 lớp tuyên truyền phổ biến Luật HTX năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; 5 lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản trị HTX, phương pháp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật sản xuất, kiến thức về Luật HTX, kiến thức thị trường, hội nhập... Hàng năm xây dựng từ 3 - 5 mô hình HTX nông nghiệp điểm có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao và đưa cán bộ trẻ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại HTX nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 473 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; trong đó có 19 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phiên họp cũng nghe và cho ý kiến về Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019- 2025; xác định giá đất để triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh hệ số giá đất tại một số khu vực…
 
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn