UBND tỉnh kiểm điểm việc giải quyết ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm và Phong Khê

13/06/2018 10:34 Số lượt xem: 430

(BNP) - Sáng 7/6, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe kiểm điểm việc thực hiện Kết luận số 331-TB/TU của Bí thư Tỉnh ủy và Kết luận số 07/TB-UBND của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường làng bún tại phường Khắc Niệm; Kết luận số 113/TB-UBND của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về việc vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và thành phố Bắc Ninh.
 
Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Ninh, đến nay, đã có 203/207 hộ gia đình sản xuất bún bánh tại phường Khắc Niệm xây dựng và hoạt động hiệu quả bể biogas. Hiện thành phố đang lựa chọn nhà thầu thi công cải tạo, vận hành lại hệ thống xử lý nước thải cũ do Viện khoa học thủy lợi Việt Nam thiết kế và tổ chức ký hợp đồng thi công xây dựng trong tháng 6/2018, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2018.
 
Đối với việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm làng nghề bún Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh đã phối hợp cùng các Sở, ngành đề xuất với UBND tỉnh về giải pháp đầu tư xây dựng, nguồn vốn… Ngoài ra, thành phố còn cho phép phường Khắc Niệm xây dựng tuyến mương dẫn nước thải từ khu Tiền Trong - kênh tiêu 4 xã; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trong các khu dân cư khu vực làng nghề. Thành phố Bắc Ninh kiến nghị tỉnh sớm có chủ trương về nguồn kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề bún Khắc Niệm.
 
Về việc vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo 3 lần đến từng cơ sở sản xuất và thông báo trên hệ thống truyền thanh để đôn đốc các cơ sở còn nợ đọng tiếp tục nộp phí. Tuy nhiên, có tháng đầu tiên (tháng 4/2017) thu được 63,5%, các tháng tiếp theo chỉ thu được phí vận hành trung bình khoảng 31,5%.
 
Riêng việc thực hiện thu tiền đóng góp 20% của các cơ sở sản xuất để đầu tư xây dựng dự án, thành phố Bắc Ninh và các Sở, ngành tổ chức nhiều cuộc họp với các cơ sở sản xuất để đôn đốc nộp phần kinh phí trên, tuy nhiên các hộ kinh doanh và chính quyền địa phương đề nghị Nhà nước hỗ trợ 100%. Thành phố Bắc Ninh kiến nghị tỉnh cho phép thanh lý hợp đồng và thành lập đoàn kiểm tra môi trường về chất lượng nước thải đối với các doanh nghiệp cố tình không đóng phí dịch vụ xử lý nước thải; cho phép chuyển 20% kinh phí đóng góp thực hiện sang giai đoạn II của dự án...
 
Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành chức năng, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh việc xử lý ô nhiễm làng nghề bún tại Khắc Niệm và nước thải tại Phong Khê luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện vẫn còn chậm.  
 
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành phố Bắc Ninh cần tập trung, quyết liệt triển khai hơn nữa để đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, tiếp tục rà soát, hoàn thành dứt điểm việc đầu tư xây dựng bể biogas cho các hộ sản xuất bún tại phường Khắc Niệm, đồng thời, tăng cường kiểm tra việc sử dụng bể biogas, trường hợp hộ dân không thực hiện xả thải qua bisogas tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.
 
Đối với việc cải tạo, vận hành lại hệ thống xử lý nước thải cũ do Viện khoa học thủy lợi Việt Nam thiết kế, đồng chí yêu cầu thành phố Bắc Ninh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tiến hành khởi công vào ngày 15/7 và khánh thành trong tháng 9/2018.
 
Về vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần thoát nước và xử lý nước thải lập tờ trình gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính điều chỉnh mức giá xử lý nước thải cho phù hợp; thành phố Bắc Ninh tập trung hoàn thiện các thủ tục bổ sung hệ thống xử lý nước thải gửi Sở Xây dựng thẩm định chậm nhất ngày 10/6/2018.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thành phố Bắc Ninh xây dựng chế tài xử lý triệt để ô nhiễm tại Phong Khê, báo cáo tỉnh trước ngày 20/6/2018.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc theo mốc thời gian đề ra sẽ bị phê bình và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn