UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018

18/05/2018 14:17 Số lượt xem: 1509

(BNP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành vừa ký ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Theo Quyết định, trường hợp đất ở đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, hệ số điều chỉnh bằng 1,5 lần đối với các phường thuộc thành phố Bắc Ninh; bằng 1,4 lần đối với các phường thuộc thị xã Từ Sơn; bằng 1,3 lần đối với các thị trấn. Đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị, hệ số điều chỉnh bằng 1,3 lần.
 
Trường hợp đất ở nông thôn, đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn, hệ số điều chỉnh bằng 1,2 lần đối với các xã thuộc thành phố Bắc Ninh; các xã còn lại hệ số điều chỉnh bằng 1 lần. Đất sản xuất kinh doanh hệ số điều chỉnh bằng 1 lần.
 
Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để xác định giá đất đối với thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 20 tỷ đồng; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.
 
Đối với việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng, UBND tỉnh quyết định đối với các dự án có hệ số điều chỉnh giá đất bằng và lớn hơn, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh đối với các dự án có hệ số điều chỉnh giá đất thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên đối với từng trường hợp.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2018.
Nguồn: Theo bacninh.gov.vn