Yên Phong quyết tâm giải quyết hiệu quả những tồn đọng trong quản lý đất đai

07/01/2021 08:49 Số lượt xem: 166

Nhiều năm nay, công tác quản lý đất đai ở Yên Phong hết sức phức tạp khi các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai gia tăng do tốc độ đô thị hóa và kinh tế công nghiệp phát triển mạnh. Năm 2020, huyện tiếp tục triển khai nhiều dự án thu hồi đất, diện tích lớn nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn liên quan đến chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ. Trong khi đó, chính sách đất đai còn nhiều bất cập và thay đổi qua các thời kỳ nên rất khó giải quyết. Yên Phong đang nỗ lực thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp để giải quyết cơ bản các vấn đề tồn đọng trong quản lý đất đai, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Hiện nay, Yên Phong đang thực hiện một số dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh như: Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng; Khu công nghiệp Yên Phong II-C; Khu công nghiệp VSIP; Khu đô thị phía Tây thị trấn Chờ; các dự án theo hình thức xây dựng, chuyển giao (BT) và các dự án đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng… nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng kinh tế công nghiệp năng động của tỉnh. Trong năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho huyện ra quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 54 dự án, tổng diện tích đất thu hồi 362,1 ha và tổng diện tích bồi thường 294,5 ha. Đồng thời rà soát kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021. UBND tỉnh Bắc Ninh cũng thực hiện giao đất cho 4 Công ty trúng đấu giá thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, tổng số 1454 lô, diện tích 148.101,8 m2. Trước thực tế đó, huyện tập trung chỉ đạo ngành chức năng, các xã, thị trấn làm tốt công tác thu hồi đất, cho thuê đất, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích; đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.

 

Sử dụng đất đúng mục đích, tạo sự phát triển bền vững

 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Tình trạng vi phạm về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện đã tồn tại từ rất lâu và tiếp tục “nóng” khi công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án đất dân cư dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn do người dân không chấp nhận mức giá hỗ trợ bồi thường, đòi hỏi cao hơn quy định, hoặc cố tình chây ỳ, chống đối. Công tác quản lý đất đai ở các xã, thị trấn còn có tình trạng buông lỏng, chưa chặt chẽ; hoạt động thanh tra, kiểm tra còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai còn ít, nhận thức về chấp hành pháp luật đất đai của một bộ phận cán bộ cơ sở và nhân dân thấp… nên việc quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thực sự rất bức xúc. Trước thực trạng đó, Phòng tham mưu với huyện chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện và xây dựng kế hoạch xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Phối hợp với các ban, ngành tập trung giải quyết các đơn thư còn tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai. Kiểm tra các dự án xin giao đất, thuê đất, công tác quản lý sử dụng đất đai tại một số xã của huyện. Huyện còn thành lập Ban chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai nhằm giải quyết, khắc phục tình trạng lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển hài hòa, ổn định.
Hiện nay, trên địa bàn huyện còn tồn đọng hơn 3.000 trường hợp vi phạm về đất đai mà chưa được xử lý dứt điểm. Mục tiêu đặt ra của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo sẽ giải quyết cơ bản các vấn đề tồn đọng về vi phạm lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Trước mắt, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc rà soát các trường hợp vi phạm, xây dựng cụ thể phương án xử lý kiên quyết, dứt điểm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý để đất đai thực sự là nguồn tài nguyên quý, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn