Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

14/03/2019 09:28 Số lượt xem: 55

Tính đến nay trong toàn tỉnh, tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 đã triển khai đạt 819 dịch vụ, vượt hơn 100 dịch vụ so với số lượng dịch vụ công đề ra và vượt tiến độ 10 tháng so với quy định.

Việc triển khai DVCTT mức độ 3, mức độ 4 giúp các cơ quan nhà nước giải quyết được công việc thuận tiện, khoa học hơn, đồng thời giúp công dân, tổ chức tiết kiệm được thời gian, chi phí giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC).

Mô hình tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến.
 

DVCTT là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Đặc biệt với DVCTT mức độ 3, mức độ 4, công dân, tổ chức có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất một lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.
Để việc triển khai DVCTT mức độ 3, mức độ 4 mang lại hiệu quả cao cần đi đôi với sự phát triển của hạ tầng kỹ thuật công nghệ. Trong những năm qua, hạ tầng kỹ thuật viễn thông-công nghệ thông tin được tỉnh quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống mạng WAN nội tỉnh băng rộng, tốc độ cao tới 159 điểm trên toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu về trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước kết nối đến trung tâm dữ liệu của tỉnh. Tỷ lệ quy đổi sử dụng internet/100 dân; 100% các doanh nghiệp sử dụng internet. Cùng với đó, Cổng DVCTT duy nhất tích hợp hệ thống một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn  đã được đưa vào sử dụng từ tháng 1-2017 góp phần tích cực, giúp người dân tra cứu, giải quyết TTHC được thuận tiện. 
Để tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức trong việc tra cứu kết quả DVCTT và phản ánh kiến nghị với cơ quan nhà nước, trong năm 2018, tỉnh hợp tác với công ty Vinagame triển khai ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính với một số tính năng như: Tích hợp với cổng thông tin DVCTT để thông báo, tra cứu kết quả về việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tích hợp với hệ thống quản lý văn bản và điều hành để thông báo tới các cán bộ, công chức, viên chức có văn bản cần xử lý. Kết quả trong năm 2018, đã tiếp nhận 544 phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, trong đó các cơ quan nhà nước đã tiếp nhận, xử lý 367 phản ánh, kiến nghị.
Bên cạnh những mặt thuận lợi, việc sử dụng DVCTT của công dân, tổ chức còn những khó khăn nhất định và chưa phát huy hết hiệu quả: Trình độ, kiến thức công nghệ thông tin của nhiều người dân chưa cao, còn có tâm lý lo ngại về sự không thuận tiện, mất an toàn thông tin khi sử dụng DVCTT; việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát từ phía cơ quan nhà nước ở một số đơn vị còn chưa đầy đủ, thường xuyên dẫn đến việc triển khai các DVCTT còn thiếu đồng bộ, nhiều TTHC có thành phần hồ sơ phức tạp nên chưa thể áp dụng hoàn toàn trên môi trường mạng…
Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4, tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm đảm bảo tính pháp lý và nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện quản lý và cung cấp DVCTT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá độc lập,  gắn thi đua, khen thưởng về chất lượng cung cấp DVCTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng DVCTT trong nhân dân…từ đó góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, thúc đẩy kinh tế-xã hội trong tỉnh phát triển.

Xuân Me
Nguồn: Theo baobacninh.com.vn