Truy cập nội dung luôn

“Kiểm soát ô nhiễm dựa trên hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta mới thực sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường. Những chỉ số về khí thải, nước thải, khí tượng thủy văn được kết nối, sẽ tạo nên cơ sở dữ liệu quan trọng, hình thành bản đồ dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường, cung cấp công khai, kịp thời đến người dân”.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 09/04/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5533

Đã truy cập : 43597250