Truy cập nội dung luôn

Là huyện thuần nông với diện tích sản xuất nông nghiệp trên 8.000 ha mỗi năm. Do đó hàng năm người dân Gia Bình cần sử dụng lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không nhỏ, cùng với đó là một lượng lớn chai, lọ bao bì đựng thuốc BVTV thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 03/06/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6148

Đã truy cập : 43676893