Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Hủy 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Viễn, bà Nguyễn Thị Thừa thửa đất số 01, tờ bản đồ: Thôn Hữu Bằng, diện tích 403 m2 (Theo bản đồ địa chính thành lập năm 2003, chỉnh lý năm 2018 được thể hiện là thửa đất số 701, tờ bản đồ số 23, diện tích 408,0 m2), mục đích sử dụng: T, thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ thửa đất: Thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; số vào sổ cấp GCN: 00449 do UBND huyện Quế Võ cấp theo quyết định số 1799/QĐ-UB ngày 30/9/2004.

Chi tiết file đính kèm: 43/QĐ-STNMT

Thời tiết ngày 23/01/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2893

Đã truy cập : 43088721