Truy cập nội dung luôn

Trong các ngày 06 và 07 tháng 11 năm 2017, thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án Xây dựng tiềm năng và kết cấu hạ tầng cho việc xây dựng bản đồ ô nhiễm đất tại Việt Nam, thông qua ví dụ tại tỉnh Bắc Ninh (Dự án CapaViet). Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường – Cộng hòa liên bang Đức (UfU) tổ chức “Tập huấn về đánh giá ô nhiễm tồn lưu và bảo vệ đất”.

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Thời tiết ngày 22/11/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2628

Đã truy cập : 41691311