Truy cập nội dung luôn

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác và các nhà máy xử lý rác thải, trong đó, có vấn đề về mặt quản lý, quy hoạch, về kỹ thuật, về tài chính và nhận thức của cộng đồng.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 17/10/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5810

Đã truy cập : 43497403