Truy cập nội dung luôn

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp về Dự án điều tra, đánh giá, đề xuất các quy định, xác định rõ trách nhiệm của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ trong việc thực hiện các yêu cầu về sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, vào sáng ngày 18/2, tại Hà Nội.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 20/02/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5135

Đã truy cập : 43590088