Truy cập nội dung luôn

(BNP) - Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong 06 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã cấp 7.399 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình.

Thời tiết ngày 18/06/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4162

Đã truy cập : 43139473