Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2019, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Ban chấp hành Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên giữa Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường với Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Thời tiết ngày 20/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2499

Đã truy cập : 43101972