Truy cập nội dung luôn

(BNP) - Hiện nay, huyện Lương Tài đang tập trung các điều kiện để tiến hành khởi công Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung có diện tích 8,7ha tại thôn Thanh Hà, xã An Thịnh, đây cũng là tiêu chí để huyện Lương Tài về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 22/10/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4650

Đã truy cập : 43497464