Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - Thôn Xuân Hội (xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) từ xa xưa đã nổi tiếng với nghề làm mây tre đan truyền thống, trải qua thăng trầm lịch sử, bằng sự năng động, sáng tạo của người dân đã giúp duy trì, phát triển làng nghề, góp phần tích cực xây dựng diện mạo mới cho quê hương.