Đánh giá kết quả 03 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

23/11/2020 16:18 Số lượt xem: 864

(BNP) – Chiều 23/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; lãnh đạo một số sở ngành liên quan của tỉnh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh được thành lập theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh ra đời tạo ra sự thống nhất, đồng bộ một đầu mối trong công tác quản lý ATTP. Việc kết hợp quản lý ATTP từ 03 Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương đã làm tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm chồng chéo, phiền hà cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều ngành khi chỉ còn một đầu mối. Do đó, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về ATTP được nâng lên rõ rệt so với giai đoạn 2015-2017.

Hiện nay, tổng số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn tỉnh là hơn 10.000 cơ sở. Số cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ký bản cam kết đảm bảo ATTP đạt 95,3%. Tiến hành thanh tra, kiểm tra hơn 10.000 lượt cơ sở ở các tuyến, xử phạt 337 cơ sở với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Công tác giám sát, phòng ngừa và quản lý ngộ độc thực phẩm được tăng cường, nhất là tại các bếp ăn tập thể, lễ hội, sự kiện. Công tác tập huấn, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và doanh nghiệp về đảm bảo ATTP.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Ban Quản lý ATTP tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do hệ thống các văn bản pháp lý về ATTP chưa rõ ràng, chưa thống nhất.

UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép kết thúc thực hiện thí điểm 03 năm, chính thức thành lập Ban Quản lý ATTP là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; sớm luật hóa và quy định cụ thể mô hình tổ chức của Ban Quản lý ATTP cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và đại diện các Bộ, ngành đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Quản lý ATTP tỉnh trong 03 năm qua, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận về cơ chế vận hành, công tác phối hợp giữa các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh; đề nghị Bắc Ninh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đánh giá, xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, mặc dù chưa có nhiều đột phá do thời gian hoạt động 3 năm chưa dài, song công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh như hiện nay, kéo theo đó là vấn đề tăng dân số thì việc duy trì thí điểm Ban Quản lý ATTP tỉnh là cần thiết, nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về ATTP, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý ATTP tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến tại hội nghị, xây dựng báo cáo đầy đủ, để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

M.B