[Infographics] Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan

26/09/2020 10:06 Số lượt xem: 7915

(BNP) - Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX bầu đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

S.T