[Infographics] Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 6 tháng đầu năm

07/07/2020 11:01 Số lượt xem: 983

(BNP) - Để hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tận dụng lợi thế Việt Nam kiểm soát tốt dịch, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế. Tổng vốn đầu tư 6 tháng ước đạt 33.703 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ và chiếm 38,3% so với GRDP.

S.T