Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh

25/11/2020 16:38 Số lượt xem: 657

(BNP) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/11, Đoàn ĐBQH tỉnh về tiếp xúc cử tri tại thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh.

Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Ninh trao đổi với cử tri thị xã Từ Sơn.

*Tại thị xã Từ Sơn, các ông, bà: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chuyên viên Sở Y tế về tiếp xúc cử tri.

Cùng dự có đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Từ Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri thị xã Từ Sơn bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng ở TƯ và địa phương quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn dân cư; giải quyết vấn đề đất dân cư dịch vụ cho nhân dân xã Phù Chẩn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để thị xã Từ Sơn hoàn thiện các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trong những năm tới…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Nhân Chiến bày tỏ vui mừng với kết quả đạt được của thị xã Từ Sơn thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời, thông tin nhanh với cử tri địa phương kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị thị xã Từ Sơn tập trung tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thị xã Từ Sơn; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ chức năng của TƯ, tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

 Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố.

*Tại thành phố Bắc Ninh, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các bà: Trần Thị Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Lan, chuyên viên Sở Y tế tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Cùng dự có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Bắc Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và kết quả trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp. Cử tri thành phố phấn khởi và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết một số vấn đề liên quan đến các dự án đất dân cư dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn; sớm hoàn thành việc kè bờ kênh Tào Khê, đảm bảo cho việc tưới tiêu của thành phố cũng như các vùng lân cận; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là tại sông Ngũ Huyện Khê,...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri thành phố Bắc Ninh và giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri để báo cáo gửi các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

A.T - H.Y