Bắc Ninh tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

11/09/2019 07:32 Số lượt xem: 1427

(BNP) – Chiều 10/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020.

Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Ninh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng NTM”.
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trao Bằng khen cho các tập thể.
 
Báo cáo Tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Đại trình bày tại hội nghị cho thấy, sau hơn 9 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Một trong những điểm nhấn quan trọng dễ nhận thấy trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh, đó là sự hài hòa về phát triển nông thôn với phát triển đô thị: đô thị hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, là thị trường lớn để tiêu thụ nông sản từ nông thôn; ngược lại, nông thôn chính là vành đai xanh, giúp đô thị giảm tải áp lực về gia tăng dân số cơ học và môi trường.

Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hoá, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá với quy mô ngày càng lớn. Tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống không ngừng được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Đặc biệt, đến nay trên địa bàn tỉnh không có nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường trao Bằng khen cho các tập thể.

Đến hết tháng 7/2019, Bắc Ninh có 89/97 xã (91,75%) được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 55,67% so với cuối năm 2015), cao hơn 8,16% so với mức đạt chuẩn bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng (83,59%) và cả nước (50,26%). Bình quân số tiêu chí/xã của cả tỉnh đạt 18,85 tiêu chí (tăng 10 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 3,14 tiêu chí so với năm 2015), cao hơn mức trung bình của vùng Đồng bằng sông Hồng (18,28 tiêu chí/xã) và cả nước (15,26 tiêu chí/xã); có 4 đơn vị cấp huyện (Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thành phố Bắc Ninh có 3/3 xã đạt chuẩn NTM, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I. Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, các xã đều có kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, các xã NTM kiểu mẫu, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của tỉnh là trở thành đô thị hiện đại trong tương lai.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM còn một số tồn tại, đó là: Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn còn những bộ phận chuyển dịch chậm; phát triển kinh tế chưa đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh; kinh tế hộ còn nhỏ; kinh tế hợp tác chưa có chuyển biến rõ nét, hiệu quả chưa cao; quá trình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị chưa nhiều, hiệu quả thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nơi, đặc biệt là khu vực làng nghề chưa được giải quyết triệt để,…

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành trao Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM TƯ chúc mừng và đánh giá cao những thành tích đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, đưa phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu và chất lượng. Trong đó tập trung cao cho các tiêu chí liên quan trực tiếp đến chất lượng đời sống của người dân như: nâng cao thu nhập; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn; xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn được những giá trị văn hoá truyền thống địa phương…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả trong xây dựng NTM mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng NTM, với tinh thần “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”. 
Bên cạnh đó, rà soát mục tiêu của giai đoạn 2016-2020 để tiếp tục có kế hoạch, lộ trình nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng, bền vững, nhất là điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM theo hướng phấn đấu các xã lên phường, huyện thành thị xã, thành phố, nhằm sớm xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TƯ.
 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung trao Bằng khen cho các cá nhân.

Phát động phong trào thi đua “Bắc Ninh chung tay xây dựng NTM” giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các cấp, ngành cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của TƯ, của tỉnh về Chương trình xây dựng NTM, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Tiếp tục huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở những xã đạt chuẩn NTM, từng bước nâng cấp thành xã NTM kiểu mẫu, bền vững. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM, kịp thời tuyên dương các điển hình, nhân tố mới, cách làm hay, tạo không khí thi đua sổi nổi, rộng khắp. Các đơn vị chức năng thực hiện tốt vai trò trong xây dựng, triển khai Cuộc vận động; phát huy vai trò tự chủ của nhân dân; vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức xây dựng NTM, đô thị văn minh… Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng NTM chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại Hội nghị, 6 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 32 tập thể, 39 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
M.L - N.H