Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập 9 Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã

24/11/2020 15:37 Số lượt xem: 410

(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký, ban hành Quyết định 1570/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) cấp xã ở tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập 09 Hội Cựu TNXP cấp xã gồm: Hội Cựu TNXP phường Khắc Niệm (thành phố Bắc Ninh); Hội Cựu TNXP xã Yên Giả (huyện Quế Võ); Hội Cựu TNXP xã Minh Tân (huyện Lương Tài); Hội Cựu TNXP phường Đình Bảng, phường Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn); Hội Cựu TNXP xã Hòa Tiến, Yên Phụ, Yên Trung và xã Văn Môn (huyện Yên Phong).

Hội Cựu TNXP cấp xã là tổ chức xã hội, tập hợp lực lượng quần chúng đã tham gia và hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ kháng chiến hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn xã, phường, thị trấn; nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xoá đói, giảm nghèo, tiến hành các hoạt động nghĩa tình đồng đội, động viên nhau phát huy bản chất, truyền thống TNXP. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với các cựu TNXP; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã trong công tác giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần xung phong - tình nguyện phục vụ thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương đất nước.

Hội là thành viên của Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn; gắn bó mật thiết với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, phường, thị trấn. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính theo quy định của pháp luật./.

H.H