Gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới

13/11/2020 09:45 Số lượt xem: 604

(BNP) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm 2020, toàn tỉnh có 1.955 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 18.945 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nhựa ZION (KCN VSIP).

Tính riêng tháng 10, toàn tỉnh có 199 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1.752 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,8 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,2%, đứng thứ 5 cả nước.

Cũng trong 10 tháng, toàn tỉnh cấp đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh cho 620 đơn vị trực thuộc; thực hiện thủ tục giải thể cho 188 doanh nghiệp và 221 đơn vị trực thuộc; thực hiện 252 lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 621 doanh nghiệp và 102 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; 368 doanh nghiệp và 47 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 17.849 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 269.208 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,1 tỷ đồng. Trong đó, có 524 Doanh nghiệp tư nhân; 9.811 Công ty TNHH 1 thành viên; 4.839 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 2.674 Công ty cổ phần và 01 Công ty hợp danh.

S.T