Sản lượng điện thương phẩm quý II tăng 3,6% so với cùng kỳ

08/07/2020 09:05 Số lượt xem: 319

(BNP) - Trong quý II/2020, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là cấp điện phục vụ cho các cơ sở khám chữa bệnh và cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19, cũng như phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân viên Điện lực kiểm tra hệ thống lưới điện.

Sản lượng điện thương phẩm quý II đạt 1.796 triệu kWh, tăng trưởng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 81,26%, tăng 2,77 % so với cùng kỳ. Sản lượng điện nhận bình quân ngày là 20,78 triệu kWh; sản lượng ngày lớn nhất là 27,057 triệu kWh (ngày 23/6/2020).

Các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng đều có chuyển biến tốt. Số lượng khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian đạt tỷ lệ 78,58%; Số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 62,08%; Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 4,2 ngày. Trong quý II đã phát triển được 4.872 khách hàng mới; gửi hơn 2,2 triệu tin nhắn thông báo đến khách hàng; xử lý và giải quyết 20.093 phiếu yêu cầu của khách hàng sử dụng điện... hoàn thành các chỉ tiêu SXKD được giao.

Đến hết quý II, Công ty đã hoàn thành đóng điện 22/23 dự án đầu tư xây dựng được giao từ đầu năm (còn 01 dự án đang chờ trạm 110 kV) và đang chuẩn bị bàn giao để kịp thời đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng lưới điện.

Quý III/2020, Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh, điều khiển từ xa, TBA không người trực, lắp đặt các thiết bị cảnh báo sự cố lưới điện, giám sát đo đếm từ xa, bảo dưỡng, sửa chữa điện không cần cắt điện. Ứng dụng và khai thác hiệu quả các phần mềm quản lý để nâng cao hiệu quả của công tác sản xuất kinh doanh, triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

M.H