Khoai tây là một trong những sản phẩm lựa chọn trong Chương trình OCOP của huyện Quế Võ.

Theo đó, huyện Quế Võ đề ra mục tiêu năm 2020 có 8 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP là khoai tây (xã Bồng Lai, Bằng An); gạo tẻ thơm (xã Đại Xuân); dưa gang muối (xã Phượng Mao); sen (xã Chi Lăng); gốm (xã Phù Lãng); dưa leo (xã Bồng Lai); dưa lê siêu ngọt (xã Nhân Hòa); mỳ gạo (xã Đại Xuân). Bên cạnh đó, củng cố, nâng cấp từ 3 -  5 HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; phát triển mới từ 1 - 2 HTX tham gia Chương trình OCOP; xây dựng mô hình điểm thực hiện Chương trình OCOP tại các xã, thị trấn; hình thành 1 điểm bán sản phẩm OCOP…

Để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu, cùng với việc thành lập hệ thống quản lý điều hành, thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện và cấp xã, huyện tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân bằng nhiều hình thức như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tại các hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt Đảng, đoàn thể, treo pano, áp phích, in phát tờ rơi. Đồng thời, xây dựng Website về Chương trình CCOP để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các hoạt động, các sản phẩm của Chương trình.

Củng cố, nâng cấp, tổ chức lại các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực hoạt động cho các HTX, Tổ hợp tác đáp ứng yêu cầu Chương trình OCOP; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm OCOP vào các trung tâm, siêu thị lớn trên địa bàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ hợp tác, HTX tham gia Chương trình OCOP và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp.
H.T