Cấp THPT có tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 100%.

Trong đó, cấp Tiểu học và THPT có tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt 100% (Tiểu học có 152/152 trường; THPT có 23/23 trường); Mầm non có 151/155 trường, đạt 97,4% và THCS có 131/136 trường, đạt 96,3%.

Tỷ lệ kiên cố hóa phòng học của tỉnh cũng ở mức cao, đạt 99,1%. Trong đó, Mầm non đạt 98,2%; Tiểu học 99,4%; THCS đạt 99,8%; THPT đạt 100%; Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX đạt 100%. Huyện Tiên Du là địa phương đã xóa bỏ 100% phòng học cấp 4. Dự kiến, đầu năm học 2019 – 2020, tiếp tục đưa 18 phòng học kiên cố vào sử dụng. Đến 
quý II/2020, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 100% phòng học kiên cố và trường đạt chuẩn Quốc gia các cấp học.
 
Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh đã bàn giao và đưa vào sử dụng 18 bể bơi, nâng tổng số bể bơi trong các cơ sở giáo dục công lập là 26 bể bơi. Mục tiêu đến cuối năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 63 bể bơi tại các trường Tiểu học, THCS và 8 bể bơi tại các trường THPT, phục vụ công tác dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.
T.L