KCN VSIP Bắc Ninh hình mẫu về thu hút đầu tư nước ngoài tại tỉnh.

Các dự án của Singapore chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực chế biến chế tạo, xây dựng hạ tầng và kinh doanh bất động sản, nổi bật là dự án đầu tư xây dựng KCN, đô thị và dịch vụ VSIP với tổng vốn đầu tư 311,6 triệu USD; dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc của Công ty TNHH Maple với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD; dự án Nhà máy ACC Việt Nam với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD…
 
Các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Bắc Ninh đều hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động, tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng thu ngân sách địa phương.
 
Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hợp tác đầu tư với Singapore trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và các lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh như công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện với môi trường; lĩnh vực giáo dục và đào tạo… , đặc biệt đẩy nhanh tiến độ KCN VSIP Bắc Ninh II, qua đó, thắt chặt và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Bắc Ninh - Singapor nói riêng và Việt Nam - Singapore nói chung.
S.T