Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Theo đó, để bảo đảm an ninh, an toàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại các văn bản của tỉnh về tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo; công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em; giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Cán bộ, giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác quản lý học sinh, sĩ số lớp, nhóm học tập. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc đưa đón, tiếp nhận, bàn giao học sinh khi đến trường và sau khi kết thúc thời gian học tập tại trường; chủ động và có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho học sinh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước cho học sinh; thường xuyên rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học. Rà soát, bổ sung phương án lắp đặt hệ thống Camera an ninh trong các cơ sở giáo dục; thiết lập công khai đường dây nóng để tiếp nhận, chủ động xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.
T.L