Người dân tham quan gian trưng bày các sản phẩm đồ đồng Đại Bái tại Hội chợ Thương mại Bắc Ninh năm 2018.

Theo đó, “Hội chợ công thương Đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2019” (gọi tắt là Hội chợ) dự kiến diễn ra từ ngày 15/10 đến 21/10 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Tại Hội chợ sẽ trưng bày khoảng 300 gian hàng, trong đó, 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề của tỉnh; 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề... trong và ngoài tỉnh; 50 gian hàng dành cho khu thương mại, ẩm thực, dịch vụ tổng hợp. Ngoài ra, Hội chợ sẽ dành một phần diện tích cho các doanh nghiệp có nhu cầu trưng bày các sản phẩm có kích thước lớn.
 
Trong thời gian diễn ra Hội chợ sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như: chương trình giao lưu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, công nghệ mới, xúc tiến thương mại, bán buôn, bán lẻ, ký kết hợp đồng hợp tác, chuyển giao công nghệ, phân phối của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, tổ chức một số Hội nghị kết nối cung cầu, nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hợp tác xã, doanh nghiệp…
 
Đây là hoạt động nằm trong chương trình Khuyến công Quốc gia do Bộ Công thương và UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, đặc sản của vùng miền và tạo điều kiện tốt cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tăng cường liên doanh liên kết, phát triển sản xuất công nghiệp, mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng thế mạnh, thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
A.T