Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hòa.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Yên Phong thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kỳ họp tiến hành các quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Hòa, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 36/36 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu dự Kỳ họp.

Đồng thời, HĐND huyện Yên Phong thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. 100% các đại biểu nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Hòa.

Kỳ họp cũng nhất trí thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể: Điều chỉnh 2 dự án về cải tạo, nâng cấp trạm bơm thôn Đồng Nhân (xã Hòa Tiến) và chỉnh trang đô thị khu trung tâm thị trấn Chờ; bổ sung các dự án: Lắp đặt biển tên đường, tên phố, biển số nhà thị trấn Chờ (giai đoạn 1), lập mô hình sa bàn quy hoạch huyện Yên Phong, chỉnh trang đô thị thị trấn Chờ, sửa chữa đài phun nước khu đô thị, thị trấn Chờ; đường trục nối từ ĐT.276 vào thôn Đông Mai (xã Trung Nghĩa); Trung tâm văn hóa, thể thao thôn Đông Mai (xã Trung Nghĩa); cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ao Cả (xã Trung Nghĩa); xây mới nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường THCS xã Dũng Liệt.   

H.T