Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành hoan nghênh Đoàn công tác Viện Kinh tế Việt Nam về làm việc tại tỉnh, đồng thời, bày tỏ vinh dự khi Bắc Ninh được đề cử làm tỉnh đại diện khu vực phía Bắc tham dự Diễn đàn phát triển vùng và địa phương tầm nhìn 2030. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau hơn 22 năm tái lập, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp và đang tiến những bước đi vững chắc để xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Để đạt được những kết quả nổi bật đó là do tỉnh luôn quan tâm, đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thông qua buổi làm việc, tỉnh Bắc Ninh sẽ nhận được nhiều ý kiến đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm của Đoàn công tác Viện Kinh tế Việt Nam để làm cơ sở xây dựng báo cáo về công tác Chiến lược phát triển địa phương và chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe các chuyên gia của Viện Kinh tế Việt Nam giới thiệu tầm quan trọng của việc xây dựng Chiến lược Phát triển địa phương tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, năm 2020 được coi là năm bản lề, kết thúc giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, bắt đầu quá trình chiến lược kinh tế xã hội 10 năm 2021- 2030 và kế hoạch 5 năm 2021- 2025. Để chuẩn bị cho năm bản lề, tất cả các địa phương đều đẩy mạnh công tác rà soát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và tập trung xây dựng quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và những luật định mới liên quan tới Luật Quy hoạch 2017, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Quốc gia 2021 - 2030, đòi hỏi cách tư duy, quy trình và công cụ sử dụng trong hoạch định hướng phát triển phải khác so với bối cảnh trước đây.
 
Các chuyên gia cũng trình bày, giới thiệu phương pháp và công cụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời, tham vấn ý kiến các cơ quan chức năng của tỉnh để bổ sung cho nội dung tài liệu tập huấn về: tầm nhìn và lợi thế của tỉnh Bắc Ninh so với các địa phương khác trong khu vực; mục tiêu phát triển của địa phương trong giai đoạn tới; công tác đánh giá phòng ngừa rủi ro, đánh giá môi trường phát triển, tham vấn xây dựng chiến lược - quy hoạch; xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh…
 
Theo chương trình làm việc, Đoàn công tác Viện Kinh tế Việt Nam sẽ đi tham vấn ý kiến của một số địa phương, Hợp tác xã, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
S.T