Đại hội Công Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

15/03/2023 15:00 Số lượt xem: 531

Ngày 14/3, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Đàm Đình Định, Phó Giám đốc Phụ trách Sở cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng đại diện công chức, viên chức và người lao động của 07 Tổ Công đoàn trực thuộc.

         
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội


Toàn cảnh Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết của Ban chấp hành Công Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Sở có 07 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 422 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Công đoàn Sở đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan để làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, do đó đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào ngày càng sôi nổi, chất lượng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Sở đã thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức và người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Việc duy trì chế độ, nề nếp sinh hoạt ở một số tổ công đoàn có khi còn chưa được đều; nội dung sinh hoạt công đoàn chưa thực sự phong phú, hấp dẫn; vẫn còn đoàn viên vi phạm chính sách dân số KHHGĐ… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Sở đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Nguyễn Đình Phương – Chủ tịch Công đoàn Sở phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Ngân Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Đồng chí Nguyễn Thị Ngân đề nghị Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Sở; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động thông qua việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...


Đồng chí Nguyễn Thị Ngân Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Đại Hội

Thay mặt Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Đàm Đình Định nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Sở thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Sở cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 

Đồng chí Đàm Đình Định – Phó Giám đốc Phụ trách sở phát biểu

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí và bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh./.

Một số hình ảnh của Đại hội:


 

Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa BCH khóa mới

Lãnh đạo Sở tặng hoa BCH Công đoàn Sở khóa mới

BCH Công đoàn sở khóa mới ra mắt Đại hội

Ban nữ Công thuộc Công đoàn Sở chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Hữu Lâm