Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

19/01/2024 10:42 Số lượt xem: 252

Sáng ngày 17/01/2024, Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIII. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Phương Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.


Toàn cảnh Hội nghịĐồng chí Đặng Đình Tính triển khai nội dung các nghị quyết tại Hội nghị

  Tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Tính đã trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (bao gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. 


Đồng chí Nguyễn Đình Phương chỉ đạo, quán triệt tại Hội nghị.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên cơ bản nắm được quan điểm chỉ đạo, những điểm mới, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phương yêu cầu: các chi bộ, đảng viên cần tiếp thu nghiêm túc, tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung các nghị quyết, nhất là nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Hữu Lâm