Đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất bao bì” tại Khu liền kề KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

24/11/2023 14:59 Số lượt xem: 206

Văn bản đề nghị số: 1985/STNMT-MT

Đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất giấy phép môi trường đối với dự án “Nhà máy sản xuất bao bì” tại Khu liền kề KCN Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Các bài viết cùng chuyên mục